Anda belum Menentukan pilihan.

Edy Rahmayadi
Musa Rajeckshah

600 Pemilih (52.45%)

1144 Pemilih